Wat kan je als ouders doen bij leerproblemen?

Je hebt het wellicht al gemerkt: een kind met leerproblemen opvoeden gaat met vallen en opstaan. Ouders voelen al vroeg aan dat er iets aan de hand is en starten snel met het zoeken naar een passende aanpak en geschikte hulpmiddelen. In de eerste plaats zorgen ze voor een stimulerende en warme thuissituatie – iets waar trouwens elk kind recht op heeft.

Elke ouder van een kind met een leerprobleem, wil ook zijn kind zien groeien en bloeien volgens de mogelijkheden die het heeft. En volgens de eigen talenten én beperkingen. Je kind heeft misschien meer of andere noden om zich op een gelijkwaardige manier te kunnen ontwikkelen. Een gepaste aanpak is vereist bij de opvoeding en ondersteuning. Wellicht heeft je kind ook op school een passende aanpak nodig, omwille van de ‘specifieke onderwijsbehoeften' die het heeft.

Ouders verwachten hiervoor begrip en erkenning.
Ze vertrouwen ook op een maximale inzet van de school om te zorgen voor redelijke aanpassingen.