Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Sprankel vzw

Laatst toegevoegd

readmore

22/11/2016 Hoe kunnen ouders hun jongeren met een leerstoornis helpen bij leren van vreemde talen?

22/11/2016 Hoe kunnen ouders hun jongeren met een leerstoornis helpen bij het leren van vreemde talen? Inhoud: Voor jongeren met leerstoornissen gaat het leren van Frans of Engels niet vanzelf.
Zowel het leren van nieuwe woorden, als het horen/spreken/schrijven van klanken lukt moeilijk. Ook de ...
readmore

24/10/2016 Omgaan met leerstoornissen in het secundair onderwijs

24/10/2016 Omgaan met leerstoornissen in het secundair onderwijs Inhoud: Jongeren ondervinden in het secundair vaak meer problemen van hun leerstoornis. De redenen hiervoor zijn velerlei: de verwerking van grotere hoeveelheden leerstof,
het aanleren van meerdere talen, het hoger werktempo, het omgaan met verscheidene vakken, het opnemen ...
readmore

26/09/2016 Leven met leerstoornissen is niet gemakkelijk: enkele (jong)volwassenen getuigen

26/09/2016 Leven met een leerstoornis is niet gemakkelijk: enkele (jong)volwassenen getuigen Inhoud: Mensen met dyslexie, dyscalculie, aandachtsstoornissen of aanverwante problemen hebben het vaak niet gemakkelijk tijdens hun schoolloopbaan. Al gaat het leren niet vanzelf, toch gaan zij op eigen tempo op zoek naar een plaats in de ...
readmore

10/10/2016 Leerproblemen: hun impact op het gezinsleven!

10/10/2016

Leerproblemen:
hun impact op het gezin!

 

Spreker:

 

Prof. Dr. Pol Ghesquière

Plaats: De Zilverlink, Meensesteenweg 412,
8800 Roeselare
Aanvang: 19u30 Inkom:

Sprankelleden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: € 2
Iedereen welkom ook jongeren.

Inschrijven: verplicht via mail sprankelwvl@hotmail.com

Downloads:

affiche,  uitnodiging,

07/11/2016 Hoe ervaar je leerproblemen jouw gezin?

07/11/2016
Hoe ervaar je leerproblemen jouw gezin?

Praatavond Plaats: Den Engel, Bollenstraat 23, 8800 Roeselare
Aanvang: 19u30 Inkom:

Sprankelleden: € 3 / niet-leden: € 6 / studenten: €2
Inclusief drankje. Iedereen welkom ook jongeren.

Inschrijven: verplicht via de mail sprankelwvl@gmail.com

Downloads:

affiche, uitnodiging,   plan

Contacttelefoons: 050 ...
rbdjav