Ik ben ouder

Wat zijn leerstoornissen, wat is de oorzaak en wat is de impact op de toekomst van je kind? Hoe pak je als gezin de ondersteuning aan en wie kan je helpen? Welke zorg neemt de school op om inclusie mogelijk te maken?
ouders

Basile
Toen ik mij als vrijwilliger bij Sprankel aanmeldde, was Basile nog maar 8 jaar. Hij had het erg moeilijk op school en ik vond de vele uren in het revalidatiecentrum soms erg zwaar voor hem, maar ook voor mij. Alle Sprankelvrijwilligers hebben me moed gegeven. Zij herkenden mijn verhaal en konden me moed influisteren. Mijn last werd letterlijk gedeeld. Ik ben hen zo dankbaar.
Sandrine, mama van Basile 15 jaar – dyslexie
Dankzij Sprankel wist ik als mama beter hoe ik in gesprek kon gaan met de juf van mijn dochter. Ik leerde welke hulpmiddelen bruikbaar zijn en heb die info aan haar juf gegeven. Nu gaat mijn Sofie veel liever naar school.
Kristel, mama van Sofie 9 jaar - leerproblemen
De lezingen die Sprankel organiseert zijn echt interessant en ik leer veel bij. Zo was er een lezing over hoe je je kind thuis kunt helpen met zijn huiswerk. Het is als ouder vaak moeilijk te weten of we niet overdrijven of teveel uit handen nemen.
Joris, papa van Arno 7 jaar - dyslexie