Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Sprankel vzw

Laatst toegevoegd

readmore

13/02/2017 De impact van leerstoornissen op het welbevinden van kinderen en jongeren.

13/02/2017 De impact van leerstoornissen op het socio-emotioneel welbevinden van kinderen en jongeren. Spreker: Prof. Dr. Pol Ghesquière Plaats: CC Meulestede, Meulesteedsesteenweg 517, 9000 Gent Aanvang: 20u Inkom:

5 euro  / leden Sprankel gratis op vertoon van lidkaart

Inschrijven: Verplicht via de website Downloads: Affiche Plan Contacttelefoons: 09 231 21 45 E-mail:

13/02/2017 Dyslexie en vreemde talen. Praktisch en concreet

13/02/2017 Dyslexie en vreemde talen. Praktisch en concreet Spreker:

Conny Milliau; Logepediste gespecialiseerd in vreemde talen

Jongeren met dyslexie hebben het extra moeilijk met het aanleren van vreemde talen. Dit heeft een grote impact op hun prestaties en zeker ook op de leerling zelf.

Plaats: Prov. Vormingscentrum ...
readmore

23/01/2017 - Motiveren en persoonlijkheid Praktijk aan de hand van het Process Communication Model©

23/01/2017

Motiveren en persoonlijkheid - Praktijk aan de hand van het Process Communication Model

Spreker: dr. M. Claire Van de Velde Plaats: Genadedal, 
Velderblok 2A, 3010 Kessel-Lo Aanvang: 20u Inkom: Leden gratis (met lidkaart), niet leden 5 euro,
studenten 2 euro (met studentenkaart) Inschrijven: Niet nodig

Downloads:

uitnodiging, affiche,

17/01/2017 Kinderen en vreemde talen. Praktisch en concreet !

17/01/2017 Kinderen en vreemde talen Spreker en inhoud:

Conny Milliau

Logopediste (gespecialiseerd in vreemde talen)


Jongeren met dyslexie hebben het extra moeilijk met het vreemde talenonderricht, en daarbij hebben deze leerproblemen  een grote impact op het leven!

Zij geeft ons uitleg en praktische tips !

Plaats: Cultuurcentrum ...
readmore

20/03/2017 Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen (met praktische handvaten) !

20/03/2017

Motiveren en persoonlijkheid bij kinderen Spreker en inhoud:

Dr. Marie Claire Van de Velde

 

rbdjav