Ouders van normaal- en hoogbegaafde Kinderen met specifieke Leer- en/of Ontwikkelingsproblemen

Eind 2001 ontstond de ‘Overleggroep OKLO’. Zeven belangengroepen wilden samenwerken en hun expertise en ervaringen met elkaar delen. Ze wilden ook als uit één mond spreken in hun reacties op beleidsvoorstellen van de Ministers van Onderwijs.

Onmiddellijke aanleiding waren de plannen van toenmalig Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten. Een eerste gezamenlijke actie van ouderverenigingen en belangengroepen leidde rechtstreeks tot de aanstelling van een zorgcoördinator in elke basisschool (sept. 2003).

Naar aanleiding van het aantreden van deze zorgcoördinatoren schreven de  7 verenigingen van de Overleggroep OKLO samen een visietekst waarin ze probeerden te verwoorden wat ze voor hun kinderen op school belangrijk vonden. De tekst dateert oorspronkelijk van 2003 en er is intussen nog heel veel veranderd op beleidsniveau maar hij is nog steeds actueel en een mooie leidraad voor leerkrachten die het verschil willen maken voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Geleidelijk aan werden we voor het Kabinet Onderwijs een belangrijke gesprekspartner rond leerzorg. Al heel snel werden we betrokken bij het overleg en konden we onze adviezen geven rond ‘Maatwerk in Samenspraak’ en ‘Leerzorg in het Onderwijs’.

De Overleggroep was ook zeer nauw betrokken bij de discussies omtrent het Leerzorgkader (Minister Frank Vandenbroucke en Pascal Smet) wat nadien via ontwerpdecreten DAM en BNM uiteindelijk uitmondde in het huidige M-decreet (maart 2014). Het M-decreet is een eerste aanzet voor een zorgkader in het Gewoon en in het Buitengewoon Onderwijs.

De kansen die dit M-decreet biedt aan ouders, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leraren en scholen heeft de Overleggroep OKLO neergeschreven in een mooie brochure.

Wil je weten welke verenigingen deelnemen aan deze Overleggroep OKLO, dan vind je hier hun coördinaten.

Een gedetailleerd overzicht van het beleidsbeïnvloedend werk van de Overleggroep OKLO vind je hier.
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy