Sprankel vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur waarin ouders zetelen van een normaalbegaafd kind met leerproblemen. 
In de Raad van Bestuur zijn de vijf Vlaamse provincies vertegenwoordigd door telkens max. 3 vrijwilligers. Er kunnen dus maximaal 15 bestuurders met stemrecht in functie zijn.

Ouders zijn wel ervaringsdeskundig wat hun kind en hun specifieke situatie betreft maar zijn daarom niet altijd theoretisch deskundig of op de hoogte van elk nieuw initiatief op wetenschappelijk of wetgevend gebied.
Daarom laten wij ons bijstaan door deskundige raadgevers. 

Sprankel onderhoudt zo heel goede contacten met de afdelingen orthopedagogiek, menselijke erfelijkheid en neurologie van de KULeuven, met de afdeling experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie van de UGent en met medewerkers van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen. Wij mogen ook steeds rekenen op medewerkers uit de CLB-wereld en uit de revalidatiesector.
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy