De vzw SPRANKEL stelt zich tot doel:

  • een zelfhulpgroep te zijn voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
  • informatie te verstrekken over leerproblemen aan wie erom vraagt
  • de buitenwereld te sensibiliseren aangaande de problematiek van leerproblemen en, meer specifiek, leerstoornissen
  • een drukkingsgroep te zijn naar het beleid en de onderwijsinstanties,
Wij richten ons tot ouders met kinderen en jongeren uit alle onderwijsnetten en op alle onderwijsniveaus.
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy