Afdrukken
Sprankel richt zich tot ouders van normaalbegaafde kinderen en jongeren (IQ vanaf 80) die gedurende hun schoolloopbaan problemen ondervinden bij het leren. 

Wij onderscheiden vier grote groepen:

Sprankel staat ook open voor alle belangstellenden: scholen, centra voor leerlingbegeleiding (CLB), revalidatiecentra, logopedisten, leerkrachten … 

Wij vinden een goede wisselwerking tussen ouders en deskundigen heel belangrijk.