Afdrukken

Actiepunten Sprankel vzw

Binnen gezin, school en maatschappij ijveren wij voor

  1. meer kennis rond leer- en ontwikkelingsproblemen
  2. begrip en erkenning
  3. een open en toegankelijke school en maatschappij
  4. het zien van ouders en kinderen als evenwaardige partners
  5. redelijke aanpassingen
  6. nadruk op het leerproces
  7. evenwichtige schoolteams
  8. neutrale en toegankelijke aanspreekpunten

1. Het vergroten van de kennis rond leer- en ontwikkelingsproblemen   

2. Het verkrijgen van begrip voor en erkenning van 

3. Een open en toegankelijke school en maatschappij

4. Het erkennen van ouders en kinderen als evenwaardige partners

5. Het realiseren van redelijke aanpassingen

6. Het leggen van nadruk op het leerproces zelf

7. Het organiseren van evenwichtige schoolteams

8. Het verduidelijken voor de ouders van de rol van

-  het schoolteam
-  het CLB
-  de ondersteuningsteams (ondersteuningsnetwerken en scholen BuO die leerlingen en leerkrachten ondersteunen)