Nieuws

item, 'itemlist', $this->params);?>
08 december 2019
M-decreet en Ondersteuningsmodel Beste lezer, Tot voor kort kon je via Sprankel vzw een bestelling doen van o.a. de publicaties ‘Kansen in het M-decreet voor ouders, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leraren en scholen’ (uitgegeven door Overleggroep OKLO, Ouders van normaal- en hoogbegaafde Kinderen met specifieke Leer- en/of Ontwikkelingsproblemen) en 'Aanpak bij leerstoornissen op school en thuis STICORDI-laatregelen' (uitgegeven door Sprankel vzw). We beseffen dat de informatie in die publicaties stilaan verouderd en achterhaald raakte. Daarom hebben de auteurs van het boekje ‘M-decreet’ een volledig nieuwe versie gemaakt met als titel: Kansen in M-decreet en Ondersteuningsmodel voor ouders leerlingen met specifieke…
Meer Info
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy