Nieuws
Cyriel Van Steen

Cyriel Van Steen

Hallo, voor mijn eindwerk ben ik op zoek naar ouders waarvan hun kind/ kinderen een leerstoornis heeft. Indien jij zo iemand bent zou het mij helpen om deze enquête in te vullen. (Het is anoniem). Alvast bedankt!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZEVr3d9-UOzZq6Y0P42vgs-c8kVB-xMp8nBLzQTWCpUMFdUUFMyVkk5RlBVMlozQTMyM0wzTks2Vi4u&fbclid=IwAR1Sq2Sf10GQRRDSyj303h1-U-goZ5NhFEp6jKo8zSrzWPyZvd-g-ijqsNE

Oproep aan ouders i.v.m. de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen

 

Prof. Annemie Desoete, dr. Petra Warreyn, Celine Smet en Selket Willems van de Universiteit Gent stelden een vragenlijst op.
Deze enquête vraagt naar de ervaring van ouders met de

-        diagnostiek en

-        behandeling

van leerstoornissen in Vlaanderen.

Deze informatie kan hen helpen om bijkomende aandachtspunten voor

-        onderzoek,

-        onderwijs en

-        beleid

te formuleren.

 

Graag je hulp in het verspreiden en invullen van de vragenlijst rond leerstoornissen.

27 november 2018 om 09u08

Oproep ouders

Beste ouders,

Ik ben een studente orthopedagogie aan Hogeschool Gent. In functie van mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar het online informatie aanbod voor ouders van kinderen met leerproblemen. Aan de hand van deze 5- minuutjes durende enquête kan u helpen het aanbod te optimaliseren. Uw mening is hierbij erg belangrijk.

Link van de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/HQNTZMR

Alvast bedankt!
Juliette Salomez

OPROEP

 

Beste ouder, leerkracht, professional of geïnteresseerde

 

Op 25 à 30 jaar tijd is er gelukkig al veel gebeurd ten goede van kinderen en jongeren met leerproblemen. Sprankel vzw heeft daar zeker zijn steentje toe bijgedragen.

 

Zonder ouders… geen oudervereniging(en).

Het ledenaantal blijft evenwel dalen, de trouwe leden buiten beschouwing gelaten.

Is herbronnen, anders profileren aangewezen?

Moeten jonge ouders nog bereikt worden?

Moeten we meer de digitale weg bewandelen?

Studenten van HoGent willen ons hierbij helpen en voeren hun bachelorproef rond dit thema.

 

Kent u Sprankel vzw of niet? Geef uw mening over onze werking vroeger en nu.

Kunnen wij op uw medewerking rekenen om een korte enquête online in te vullen?

 

 

Klik op de link of kopieer in uw browser.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_j2iKEDquUelXGQGW3rT_ZVj6fnzqhusVOWrrCnKhSqjJIA/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

Netwerk Leerproblemen Vlaanderen vzw
p.a. Gezins- en Orthopedagogiek KU Leuven
‘Jeanne Devos Huis’
Leopold Vanderkelenstraat 32
3000 Leuven


Prijs ‘goed praktijkvoorbeeld’ Netwerk Leerproblemen Vlaanderen


Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen is een initiatiefgroep die zich tot doel stelt
kennis met betrekking tot het domein van de leerproblemen te verwerven en te
verspreiden, initiatieven inzake onderzoek ter hand te nemen of te ondersteunen en
een actieve rol te spelen in de dialoog tussen wetenschap, praktijk en beleid. (Voor
verdere informatie over het Netwerk: www.netwerkleerproblemen.be)


Het Netwerk Leerproblemen kent opnieuw een prijs toe voor goede
praktijkvoorbeelden over “Vormgeven aan het M-decreet vanuit de
onderwijsbehoeftes van kinderen met leerproblemen”.


De prijs bestaat uit een geldprijs (500 euro) en de publicatie van het
praktijkvoorbeeld in een boek of op de website van het Netwerk. Op die manier hoopt
het Netwerk Leerproblemen de goede praktijkvoorbeelden op het domein van de
leerproblemen te verspreiden, nieuwe initiatieven te stimuleren.


Goede voorbeelden kunnen zeker inspirerend werken. We zijn daarom op zoek naar
scholen / leerkrachten / zorgcoördinatoren/ondersteuners… die hun expertise en
manier van werken willen delen om zo anderen aan te zetten om hier ook mee aan
de slag te gaan.

We zijn op zoek naar twee dingen
1. Ben jij iemand die creatief zoekt en aan de slag gaat om de zorg voor
kinderen/jongeren met leerproblemen in het onderwijs te optimaliseren, dan
willen we dat graag vernemen. Aarzel niet om ons te contacteren.
2. Ken jij een school, leerkracht, zorgcoördinator, … die ‘goed bezig is’, ben jij
geholpen door zo iemand, bij wie vond je inspiratie, … nomineer dan een
goed praktijkvoorbeeld.

We focussen zowel op basisonderwijs als op secundair en hoger onderwijs, maar
ook op preventie-initiatieven in het kleuteronderwijs. De uitbouw van een concreet
zorgtraject van een individueel kind is niet direct wat wij zoeken.

Bezorg ons je praktijkvoorbeeld-idee op 2 bladzijden voor 30/1/2019 bij de voorzitter
van het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen (pol.ghesquiere@kuleuven.be –
KU Leuven – Gezins- en orthopedagogiek – L. Vanderkelenstraat 32, bus 3765 –
3000 Leuven). Het bestuur van het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen functioneert
als jury voor het toekenning van de prijs. U mag alvast rekenen op een reactie en,
desgevallend, een contactname vanwege het netwerk.

© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy