Nieuws
Cyriel Van Steen

Cyriel Van Steen

Mijn naam is Femke Lissens, ik ben studente Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent en zit momenteel in mijn eerste master. Voor mijn masterproef heb ik gekozen voor het onderwerp 'studeren met dyscalculie in het hoger onderwijs' bij promotor prof. dr. Annemie Desoete. Hiervoor ben ik op zoek naar participanten die bereid zouden zijn deel te nemen aan negen testen (lezen, rekenen, spelling, intelligentie, persoonlijkheid, temperament, zelfwaarde, metacognitie en positief/negatief affect) en een diepte-interview in verband met hun verdere studies. Op die manier zal ik proberen een beeld te creëren van zaken die al dan niet helpen in hun parcours.


Ik zou graag in contact komen met (jong)volwassenen met dyscalculie - die verder studeren of afgestudeerd zijn - en die het zouden zien zitten om deel te nemen aan mijn onderzoek.

Het onderzoek zal volgend schooljaar (2019-2020) doorgaan in het eerste semester op een locatie naar keuze. Voor zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve gedeelte dient slechts één moment te volstaan. Jullie hulp zou me enorm vooruit helpen en ik zou het dan ook heel erg appreciëren mocht er respons komen op mijn oproep.

Ik ben bereikbaar via 
Femke.Lissens@UGent.be 
0471/197216.

Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Femke Lissens

Hallo, voor mijn eindwerk ben ik op zoek naar ouders waarvan hun kind/ kinderen een leerstoornis heeft. Indien jij zo iemand bent zou het mij helpen om deze enquête in te vullen. (Het is anoniem). Alvast bedankt!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZEVr3d9-UOzZq6Y0P42vgs-c8kVB-xMp8nBLzQTWCpUMFdUUFMyVkk5RlBVMlozQTMyM0wzTks2Vi4u&fbclid=IwAR1Sq2Sf10GQRRDSyj303h1-U-goZ5NhFEp6jKo8zSrzWPyZvd-g-ijqsNE

Oproep aan ouders i.v.m. de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen

 

Prof. Annemie Desoete, dr. Petra Warreyn, Celine Smet en Selket Willems van de Universiteit Gent stelden een vragenlijst op.
Deze enquête vraagt naar de ervaring van ouders met de

-        diagnostiek en

-        behandeling

van leerstoornissen in Vlaanderen.

Deze informatie kan hen helpen om bijkomende aandachtspunten voor

-        onderzoek,

-        onderwijs en

-        beleid

te formuleren.

 

Graag je hulp in het verspreiden en invullen van de vragenlijst rond leerstoornissen.

27 november 2018 om 09u08

Oproep ouders

Beste ouders,

Ik ben een studente orthopedagogie aan Hogeschool Gent. In functie van mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar het online informatie aanbod voor ouders van kinderen met leerproblemen. Aan de hand van deze 5- minuutjes durende enquête kan u helpen het aanbod te optimaliseren. Uw mening is hierbij erg belangrijk.

Link van de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/HQNTZMR

Alvast bedankt!
Juliette Salomez

OPROEP

 

Beste ouder, leerkracht, professional of geïnteresseerde

 

Op 25 à 30 jaar tijd is er gelukkig al veel gebeurd ten goede van kinderen en jongeren met leerproblemen. Sprankel vzw heeft daar zeker zijn steentje toe bijgedragen.

 

Zonder ouders… geen oudervereniging(en).

Het ledenaantal blijft evenwel dalen, de trouwe leden buiten beschouwing gelaten.

Is herbronnen, anders profileren aangewezen?

Moeten jonge ouders nog bereikt worden?

Moeten we meer de digitale weg bewandelen?

Studenten van HoGent willen ons hierbij helpen en voeren hun bachelorproef rond dit thema.

 

Kent u Sprankel vzw of niet? Geef uw mening over onze werking vroeger en nu.

Kunnen wij op uw medewerking rekenen om een korte enquête online in te vullen?

 

 

Klik op de link of kopieer in uw browser.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_j2iKEDquUelXGQGW3rT_ZVj6fnzqhusVOWrrCnKhSqjJIA/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy