Onderzoek ouderbetrokkenheid in de praktijk

18 april 2020

BACHELOR IN DE LOGOPEDIE EN DE AUDIOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING LOGOPEDIE

Beste

 

Wij zijn Emilie De Moor en Marie Dekersgieter en zijn laatstejaarsstudenten bachelor in de logopedie en de audiologie, afstudeerrichting logopedie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Wij nemen contact op met u in verband met onze bachelorproef. De titel van ons onderzoek is: Wat zijn de ervaringen inzake ouderbetrokkenheid in de therapie voor leerproblemen bij kinderen van de lagere school volgens logopedisten, ouders en kinderen?

 

Omtrent ouderbetrokkenheid binnen het domein leerproblemen is heel weinig geweten, terwijl dit bij andere domeinen bijna vanzelfsprekend is geworden. Daarom willen we in ons onderzoek ervaringen nagaan met betrekking tot de ouderbetrokkenheid tijdens logopedische therapiesessies. Dit vanuit drie standpunten, meer specifiek de logopedisten, de ouders en de kinderen. Zo’n ervaring kan een mening of gevoel zijn. Tevens onderzoeken we waarom logopedisten de ouder(s) al dan niet betrekken tijdens de therapie van hun kind, hoe kinderen zich voelen hierbij, wat beïnvloedende factoren kunnen zijn en wat begrepen wordt onder de term ouderbetrokkenheid vanuit de drie partijen enzoverder. Dit alles zullen wij nagaan via het afnemen van vragenlijsten.

 

Aangezien wij voor het invullen van onze vragenlijsten ook op zoek zijn naar ouders en kinderen, zou het een enorme hulp zijn, mocht u ouders op de hoogte kunnen brengen van ons onderzoek. Zo kunt u de ouder- en/of kindervragenlijst naar hen doorsturen (die u hieronder terugvindt) of kan u ons de gegevens van de ouders bezorgen zodat wij ze kunnen contacteren. In bijlage vindt u een begeleidende/informatieve mail om naar de ouders te versturen.

 

Voor ons onderzoek is het belangrijk dat de kinderen in het verleden reeds therapie hebben gevolgd en/of ze therapie volgen op dit moment. Het speelt geen rol of er een diagnose dyslexie, dyscalculie of dysorthografie is vastgesteld; leermoeilijkheden behoren eveneens tot onze doelgroep. Ons onderzoek focust zich wel specifiek op lagereschoolkinderen.

 

Zou u ons willen helpen door deel te nemen aan ons onderzoek en op die manier uw bevindingen met ons te delen? Wij houden u desgewenst zeker op de hoogte van de eindresultaten die voor u wellicht interessant kunnen zijn.

 

Wij stellen uw medewerking en hulp ten zeerste op prijs! Het invullen van onze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. De vragenlijst bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen met hier en daar een schaalvraag. Uw motivering bij bepaalde antwoorden, is voor ons belangrijke informatie. Aarzel dus niet om dit in te vullen.

 

Via deze link wordt u doorverwezen naar de vragenlijst voor logopedisten:

https://forms.gle/kQqN19Mg9PHedKq49

 

Via deze link wordt u doorverwezen naar de vragenlijst voor ouders:

https://forms.gle/ShdvqnfSPE6mNWtV7

 

Via deze link wordt u doorverwezen naar de vragenlijst voor kinderen:

https://forms.gle/Dbw1r68T8eCVp3iE8

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst en ons op die manier te helpen met onze bachelorproef!

 

Met vriendelijke groeten

Emilie De Moor en Marie Dekersgieter

© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy