Afdrukken

Leerstoornissen en  dwaalsporen

 

Onderstaande alternatieve behandelingen voor dyslexie en/of dyscalculie (1) (2)  zijn wetenschappelijk niet bewezen.

 

 

 

Het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van lees- en spellingproblemen geeft aan dat adequate, directe lees- en spellinginstructie de beste resultaten oplevert. (3)

 

 

Bronnen:

 

(1)   Ghesquière, Pol & Hellinckx, Walter (2018). Als leren pijn doet. Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden. Leuven/Den Haag: Acco.

(2)  T. Braams (1998), Kinderen met dyslexie, een gids voor ouders, en T. Braams (2002), Dyslexie, een complex taalprobleem, beide Amsterdam: Uitgeverij Boom.

(3)  National Institute of Child Health and Human Development (1998), 30 Years of research: what we now know about how children learn to read.