Leerstoornissen en  dwaalsporen

 

Onderstaande alternatieve behandelingen voor dyslexie en/of dyscalculie (1) (2)  zijn wetenschappelijk niet bewezen.

 

 • Motorische en sensomotorische therapieën, al dan niet gericht op het laten samenwerken van de beide hersenhelften bvb:
  • praktognostische therapie van Hendrickx,
  • edu-kinesiologie van Dennison.
 • Gekleurde brilglazen of lenzen bvb:
  • een Irlen bril of
  • Xlens bril
 • Beelddenken.
 • Medicijnen en leerpillen.
 • Een speciaal dieet
 • Energievrijmakende therapieën.
 • Ionisatie.
 • Visolietabletten (of andere poly-onverzadigde vetzuren).
 • Neuropsychologische functietraining. Deze methode is erop gericht om minder goed functionerende psychologische basisfuncties zoals waarneming, geheugen of taalverwerking te versterken. De effecten op lezen, spellen of rekenen zijn niet aangetoond.
 • De Tomatismethode, die veronderstelt dat snelle auditieve verwerking de onderliggende oorzaak voor de fonologische problemen bij dyslectische kinderen is. Of luistertraining met vervorming van de moederstem alsof het kind nog in de baarmoeder zit (de Franse methode).
 • Alternatieve geneeswijzen (homeopathie, accupunctuur)

 

 

Het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van lees- en spellingproblemen geeft aan dat adequate, directe lees- en spellinginstructie de beste resultaten oplevert. (3)

 

 

Bronnen:

 

(1)   Ghesquière, Pol & Hellinckx, Walter (2018). Als leren pijn doet. Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden. Leuven/Den Haag: Acco.

(2)  T. Braams (1998), Kinderen met dyslexie, een gids voor ouders, en T. Braams (2002), Dyslexie, een complex taalprobleem, beide Amsterdam: Uitgeverij Boom.

(3)  National Institute of Child Health and Human Development (1998), 30 Years of research: what we now know about how children learn to read.

© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy