zie verder bij links voor de respectievelijke verenigingen:

ADHD Leerlingen met ADHD vertonen een gebrek aan concentratie, zijn impulsief en overbeweeglijk. Soms kunnen ze echter wel rustig met iets bezig zijn dat hun echt interesseert.

ADD Leerlingen met ADD vertonen een gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht. Hun denken verloopt chaotisch. Het zijn stille prutsers die niet altijd opvallen in de klas.
ADD komt vaak samen voor met dyslexie/dysorthografie/dyscalculie/dyspraxie.

Dyspraxie -
DCD
Leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie ( DCD - Coördinatie-ontwikkelingsstoornis) hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met ( fijne en grove) motorische vaardigheden. Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift. Onhandigheid, knoeien met eten, langzaam bij omkleden. Moeite met turnen en balspelen. Moeite met evenwicht, reactiervermogen.

NLD Leerlingen met NLD hebben zwakke motorische, probleemoplossings-, sociale en non-verbale vaardigheden. Ruim 65% van de communicatie vindt non-verbaal plaats. De leerling met NLD kan deze signalen moeilijk interpreteren en voor zichzelf toepassen. Moeilijkheden met ruimtelijk inzicht, fijne motoriek, visuele informatie, vrienden maken en zelfredzaamheid.
Hoogbegaafd Het is heel moeilijk om iedereen het eens te doen worden over wat hoogbegaafdheid eigenlijk IS. De ene houdt het op een hoog IQ hebben, de andere op een geheel eigen manier van zijn. Het zal wel de combinatie van de twee zijn. Misschien een geruststelling: de specialisten zijn er ook nog steeds niet uit. Er zijn nog steeds discussies aan de gang over wat het nu is, die intelligentie, en hoe dat dan best wordt gemeten.

Tourette Syndroom Het Tourette Syndroom (TS) wordt gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die men 'tics' noemt. Wanneer er minstens twee motorische en één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt men van TS. Men kan gedurende dit jaar ook ticvrije periodes hebben die tot drie maanden kunnen gaan.

© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy