Oost-Vlaanderen, 22/09/2018; Wat als het leren op school niet (meer) vlot?

Wat als het leren op school niet (meer) vlot?
De aanpak bij leerstoornissen.   
Voordracht in samenwerking met Sig en Geneeskunde voor het Volk

Spreker: Hilde Heuninck
Plaats: BOC Klein Rusland, Schoolstraat 18, 9060 Zelzate
Aanvang: 15u
Inkom: inkom: 5 euro per gezin
leden Sprankel: gratis op vertoon van lidkaart
Inschrijven: Verplicht via de website 
Contacttelefoons:  09 231 21 45, 09 282 48 94
E-mail: oost-vlaanderen@sprankel.be


Als ouders hoop je dat je kinderen gelukkig mogen opgroeien. Wanneer het leren moeizaam blijkt te lopen en het leren lezen, schrijven of rekenen… niet goed vlot, zijn we als ouders terecht ongerust.
Er wordt advies gevraagd op school en elders. Maar het is niet evident om in het hele aanbod van hulpverlening een goede weg te vinden. Dit proberen we hier in kaart te brengen.
We spreken over leermoeilijkheden die kunnen ontstaan en hun samenhang met bijkomende moeilijkheden (ASS, dysfasie, dyspraxie…). Waar komt het van, wat kunnen we eraan doen en wat kan de toekomst brengen. We bespreken een aantal oorzakelijke factoren van leerachterstanden.
In een tweede deel bekijken we welke ondersteuning mogelijk is. Wat kan een school wel en wat kan ze niet doen. Waar ligt de kracht van therapeuten en wat is hun zwakte. Wat zijn uw tools als ouders en hoe kunnen we de kinderen behoeden voor een ‘over-therapeutiseren’. Ook meer formele aspecten, zoals op welke tussenkomsten kunnen we rekenen, wat is het ‘wettelijk’ kader van ondersteuning op school, enz. komen aan bod.
Er wordt ruim tijd voorzien om in te gaan op de vragen van de deelnemers.

Startdatum : 22-09-2018 om 15:00
Registratie Startdatum : 28-07-2018
Sluitingsdatum : 23-09-2018
Locatie: Schoolstraat 18, 9060 Zelzate
Bijlage : Aff_OVL_2018-09-22.pdf
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
87
© 2018 Sprankel Vzw Verening van ouders van kinderen met leerproblemen - Sitemap - Cookie policy - Privacy Policy