Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

AfdrukkenE-mailadres

Lezing 10u

Niet tegenhouden, maar voorbereiden!
De overgang van kleuter- naar lager onderwijs.
Prof. Dr. Pol Ghesquière (KULeuven)

Vertrekkend vanuit de vaststelling dat er nog steeds heel wat kinderen blijven steken in de overgang van het kleuter naar het lager onderwijs willen we in eerste instantie een overzicht geven van indicatoren die latere leerproblemen kunnen voorspellen. Wat heeft onderzoek ons hierover geleerd?

Daarnaast willen we aandacht besteden aan hoe we hier op een adequate manier mee kunnen omgaan. Risicofactoren worden nog te veel gebruikt als argument voor zittenblijven, terwijl ze veeleer als vertrekpunt zouden moeten dienen voor preventieve acties. Mogelijkheden hiertoe zullen besproken worden.

Laatst aangepast op aug162009
rbdjav