Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Oost-Vlaanderen

1 12/03/2018 Hoogsensitieve kinderen, de impact op leven en leren. 367
2 10/03/2018 DCD: een onzichtbare plaaggeest (i.s.m. Dyspraxis vzw) 829

rbdjav