Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 'Voorleessoftware voor leerlingen met leesbeperkingen' 226
2 Uitnodiging M decreet 222
3 GON en ION worden vervangen door Ondersteuningsmodel 2434
4 bachelorproef enquête 797
5 Onderzoek naar het leesplezier van lagereschoolkinderen 608
6 Sensotec: Infosessies hulpmiddelen Dyslexie oktober 2017 342

rbdjav