Welkom op de website van Sprankel vzw ...
Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen

Men meldt ons

1 gratis voorleessoftware 9
2 Uitnodiging M decreet 67
3 GON en ION worden vervangen door Ondersteuningsmodel 2100
4 bachelorproef enquête 615
5 Onderzoek naar het leesplezier van lagereschoolkinderen 438
6 Sensotec: Infosessies hulpmiddelen Dyslexie oktober 2017 210

rbdjav